Odpowiedzi

2009-11-23T21:02:13+01:00
Cele przyrody
* utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
* zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów;
* zachowanie dziedzictwa geologicznego;
* zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych;
* kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody;
* przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.
3 5 3