Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej zasad i napisz je słownie:
b)...................(Nad strzałką H20)→Ba²₊+...........
wodorotlenek baru dysocjuje się na................................................................
c)KOH (Nad strzałką H20)→K₊+OH⁻
.......................................................................................................................................................

d)................. (Nad strzałką H20)→................+...................

e)..............(Nad strzałką H20)→Sr²₊+ 2OH⁻....................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:46:28+01:00
B)Ba(OH)₂(Nad strzałką H20)→Ba²⁺₊+2OH⁻
wodorotlenek baru dysocjuje się na jeden kation dwudodatni baru i 2 aniony grupy hydroksylowej
c)KOH (Nad strzałką H20)→K⁺+OH⁻
wodorotlenek potasu dysocjuje na jeden kation jednododatni potasu i jeden anion jednododatni grupy hydroksylowej

d)tu ma byc dowolny przykład?? Jeśli tak to może byc na przykład tak:
Ca(OH)₂ (Nad strzałką H20)→Ca²⁺+2OH⁻
jedna cząsteczka wodorotlenku wapnia dysocjuje na jeden kation dwudodatni wapnia i dwa aniony hydroksylowe,

Jeśli ma byc inny przykład to podaj.

e)Sr(OH)₂(Nad strzałką H20)→Sr²₊+2OH⁻
wodorotlenek strontu dysocjuje na jeden kation dwudodatni strontu i 2 aniony jednoujemne grupy hydroksylowej
22 3 22