Odpowiedzi

2009-11-23T20:44:52+01:00
Dane :
g = 10m/s2
h = 1,8m
m = 2kg

szukane:
W = m * g * h

Rozwiązanie:

W = 2 kg * 10 m/s2 * 1,8m = 36 J
2009-11-23T20:44:52+01:00
Dane:
m=2kg
s=1,8m

szukane
W=?
W= Fs
F=mg
F= 2kg x 10m/s^= 20N
W=Fs
W= 20N x 1,8m= 36J
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:45:11+01:00
Dane
m=2kg
h=1,8m
g=10N/kg
szukane
W=? rozw.
W=Ep
Ep=m*g*h
Ep=2kg*10N/kg*1,8m(kg sie skracja )
Ep=36N*m=36J
odp.Wykonam prace o wartosci 36J.