Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:49:27+01:00
Mieszanina:
1. Ilości składników
są dowolne
2.Składniki mieszanin mają takie same właściwości jak na początku
3.Mieszaninę otrzymuje się przy pomocy prostych metod
4.Mieszaninę łatwo jest oddzielić na składniki przy użyciu prostych metod, np. sitka

Związek chemiczny:
1.Ilości składników są ściśle określone
2.Składniki związku chemicznego zmieniają swoje właściwości w stosunku do właściwości początkowych
3.Związek chemiczny powstaje w rekcji chemicznej zachodzącej często w trudnych warunkach
4.Związek chemiczny trudno rozdziela się na składniki, jest to możliwe przy użyciu skomplikowanych metod, np. wodę
można rozdzielić na pierwiastki metodą elektrolizy zachodzącej przy udziale prądu elektrycznego
35 4 35
2009-11-23T22:57:58+01:00
Mieszanina a związek chemiczny

Mieszanina to dwie lub więcej substancji zmieszane ze sobą. Rodzaje mieszanin :
1. mieszanina homogeniczna (jednorodna) – nie rozróżniamy składników gołym okiem
2. mieszanina heterogeniczna (niejednorodna) – rozróżniamy składniki gołym okiem
3. mieszanina koloidalna – mieszanina pośrednia między roztworami a zawiesinami.

Pojęcia związane z mieszaninami:

Układ dyspersyjny- rozproszenie jednej substancji w drugie np. wody w gazie – mgła ,gaz w cieczy- piana

Mieszanina składa się z dwóch faz
1. rozpraszająca - ta substancja której w mieszaninie jest najwięcej
2. rozpraszana – substancja której jest mniej

Zawiesina- dotyczy najczęściej mieszanin ciekłych, cząstki rozproszone przekraczają 100 nm., opadają na dno pod wpływem siły ciężkości.

Związek chemiczny – to dwie lub więcej substancji połączonych ze sobą.

Prawo stałości składu J.Prousta – każdy związek chemiczny bez względu na swoje pochodzenie i metodę otrzymywania ma stały i ściśle określony skład jakościowy i ilościowy.
11 3 11