C/C++
Napisz program, który wczyta liczbę naturalną K z przedziału [1,1000], a następnie wypisze na ekranie wszystkie dodatnie liczby nieparzyste mniejsze niż K. Liczby te należy wypisać w jednym wierszu, oddzielone spacjami.

HELP !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:57:24+01:00
#include <stdio.h>
int main()
{

unsigned int liczba;

do{
printf("Podaj liczbe");
scanf("%u",%liczba);
}while ((liczba > 1000)||(liczba < 0));

for ( int i=1; i<liczba; i=i+2) {
printf("%i ",i);
}
return 0;
4 1 4