Z góry bardzo proszę o rozwiązanie pracy. Jest zadana na jutro. Wybiorę najlepsze rozwiązanie, o ile oczywiście będzie zgodne z poleceniem.

Napisz analizę i interpretację wiersza K.K. Baczyńskiego [Niebo złote...] (Wiersz wypisany poniżej) wg planu:

I TEZA
II KTO MÓWI DO KOGO MÓWI
-NADAWCA
-ODBIORCA
-SYTUACJA LIRYCZNA
-STOSUNEK DO ODBIORCY ( NP. DYSTANS ZAANGAZOWANIE)
III JAK MÓWI ?
-GATUNEK
-DOMINATA KOMPOZYCYJNA
POLE SEMATYCZNE
JĘZYK ( ŚRODKI STYL.)
IV TEMAT A(O CZYM? )
V KONTEKSTY INTRPRACYJNE
( NAWIĄZANIE DO INNYCH UTWOROW, PISARZY MOTYWÓW)
VI WARTOŚCIOWANIE (PODSUMOWANIE, WNIOSEK )

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
Niebo złote ci otworzę,
w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć
zielonymi listeczkami,
śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne
ptasi świt.
Ziemię twardą ci przemienię
w mleczów miękkich płynny lot,
wyprowadzę z rzeczy cienie,
które prężą się jak kot,
futrem iskrząc zwiną wszystko
w barwy burz, w serduszka listków,
w deszczów siwy splot.
I powietrza drżące strugi
jak z anielskiej strzechy dym
zmienię ci w aleje długie,
w brzóz przejrzystych śpiewny płyn,
aż zagrają jak wiolonczel
żal - różowe światła pnącze,
pszczelich skrzydeł hymn.
Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne - obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T21:32:04+01:00
Podmiot liryczny - jest nim sam autor, co możemy wywnioskować z następujących wyrazów: "otworze", "przemienię'.

odbiorca - jest żona podmiotu lirycznego, czyli Barbara Stanisława Drapczyńska.

sytuacja liryczna - akcja wiersza toczy się podczas działań wojennych na terenie okupowanej Polski (biorąc pod uwagę fakt, iż autor całą wojnę spędził w kraju ojczystym walcząc).

stosunek do odbiorcy - Poeta chce dla odbiorcy jak najlepiej. pragnie ochronić ją przed rzeczywistością wojenną, chce dla niej stworzyć krainę szczęścia, idylli, sielanki. Chce zrobić dla niej rzeczy niemożliwe. :
"Niebo złote ci otworzę"
"Ziemię twardą ci przemienię
W mleczów miękkich płynny lot"
"W powietrza drżące strugi...
Zmienię ci w aleje długie,
W brzóz przejrzystych śpiewny płyn"

Utwór należy do liryki. [dominanty w stanie nie jestem określić, ze względu na to, iż jeszcze nie poznałem jak to można zrobić tak samo z polem semantycznym ;) ]

Środki stylistyczne:
-porównanie:
jak ogormny dźwięków orzech
prężą się jak kot
-przenośnie:
Niebo złote ci otworzę,
Ziemię twardą ci przemienię
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
-epitety: [nie wszystkie]
biała nić, zielonymi listeczkami, jądro mleczne, ptasi świt, siwy splot
-metafory:
"Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne"
-przerzutnie:
"aż zagrają jak wiolonczel
żal"
-anafory(powtórzenie tego samego wyrazu na początku wersu)
-hiperbola:
"płonące łąki krwi"
-animizacja:
"śpiewem jezior, zmierzchu graniem"

Temat wiersza: rzeczywistość wojenna, okrutność świata, wszechobecny ból i śmierć.

[i na tym się skończy ze względu na wyjazd ;] ]
4 4 4