Odpowiedzi

2009-11-23T20:59:26+01:00
2*6*0,8 + 2*4*0,8 + 4*(0,8)² = 9,6 + 6,4 + 2,56 = 18,56 m²
Odp. Pole ścieżki = 18,56 m².
1 5 1
2009-11-23T20:59:50+01:00
Dzielimy ścieżkę na prostokąty jak w załączniku i obliczamy pole powierzchni jako sumę tych figur:

P= 4*(0,8*0,8)+2*(0,8*4)+2*(0,8*6)=4*0,64+2*3,2+2*4,8=2,56+6,4+9,6=18,56 m
4 5 4
2009-11-23T21:08:31+01:00
Pole czarnego prostokąta obliczymy:
(6m+0.8m+0.8m)x(0.8m)=7.6m x 0.8m=6.08m²
ze takie prostokąty tworzące ścieżkę są 2 to ich pole wynosi
2 x 6.08m² =12.16m²
teraz żółty prostokąt:
(4m) x (0.8m)=2.4m x 0.8m=3.2m²
ze takie prostokąty tworzące ścieżkę są 2 to ich pole wynosi
2x3.3m²=6.4m²

P=6.4m²+12.12m²=18.56m²4 5 4