Zadanie z matmy NA JUTRO proszę pomóżcie! Najlepsza dla 1 który odpowie na WSZYSTKO!

Rozwiąż układy równań metodą podstawiania

a) 5x=4-2y (Wiadomo jeszcze "klamerka")
4x+y=3

b) 6x-3y=9 (wiadomo jeszcze "klamerka na przodzie)
x+5y=-9,5


c) 2x-2y=7 (wiadomo jeszcze "klamerka na przodzie)
4x+3y=21

d) 0,4x+0,3y=1,4 (wiadomo jeszcze "klamerka na przodzie)
0,1x+3y=2,3Dziękuję !!;**

2

Odpowiedzi

2009-11-23T21:26:38+01:00
A) 5x=4-2y
4x+y=3
5x=4-2y
y=3-4x
5x=4-2(3-4x)
y=3-4x
5x=4-6+8x
y=3-4x
5x-8x=4-6
y=3-4x
-3x=-2
y=3-4x
x=2/3
y=3-4*(2/3)
x=2/3
y=1/3


b) 6x-3y=9
x+5y=-9,5
6x-3y=9
x=-9,5-5y
6*(-9,5-5y)-3y=9
x=-9,5-5y
-57-30y-3y=9
x=-9,5-5y
-30y-3y=57+9
x=-9,5-5y
-33y=66
x=-9,5-5y
y=-2
x=-9,5+10
y=-2
x=0,5

c) 2x-2y=7(*-2)
4x+3y=21
-4x+4y=-14
4x+3y=21
7y=7/7
y=1
obliczmy x
4x+3*1=21
4x+3=21
4x=21-3
4x=18\4
x=4.5

d) 0,4x+0,3y=1,4 (*-10)
0,1x+3y=2,3
-4x-3y=-14
0,1x+3y=2,3
-4,1x=-16,3\(-4,1)
x=4
4*0.1+3y=2,3
0,4+3y=2,3
3y=2,3-0,4
3y=1,9\3
y=0,6
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T22:47:32+01:00
A) 5x=4-2y (Wiadomo jeszcze "klamerka")
4x+y=3

y=3-4x
5x=4-2(3-4x)
5x=4-6-8x
-3x=-2/:3
x=2/3
5 razy 2/3=4-2y
10/3=4-2y
2y=4-3i1/3
2y=2/3/:2
y=1/3

x=2/3
y=1/3

spr.5 razy2/3=4-2 razy1/3
10/3=4-2/3
10/3=3i1/3
10/3=10/3

4razy2/3+1/3=8/3+1/3=9/3=3


b) 6x-3y=9 (wiadomo jeszcze "klamerka na przodzie)
x+5y=-9,5

x=-9,5-5y=6(-9,5-5y)-3y=9
-57-30y-3y=9
-33y=66/:(-33)
y=-2
x+5(-2)=-9,5
x=-9,5+10
x=0,5

x=0,5
y=-2

spr. 6razy 0,5-3 razy-2=3--6=3+6=9
0,5+5 razy -2=0,5+(-10)=-9,5c) 2x-2y=7 (wiadomo jeszcze "klamerka na przodzie)/:2
4x+3y=21

x-y=3,5
4x+3y=21

x=3,5+y
4(3,5+y)+3y=21
14+4y+3y=21
7y=7/:7
y=1
2x-2=7
2x=9/:2
x=4,5

x=4,5
y=1

spr.2razy4,5-2razy1=9-2=7
4razy4,5+3razy1=18+3=21d) 0,4x+0,3y=1,4 (wiadomo jeszcze "klamerka na przodzie)/x10
0,1x+3y=2,3/x10

4x+3y=14
x+30y=23

x=23-30y
4(23-30y)+3y=14
92-120y+3y=14
-117y=-78/:-117
y=0,67

x+30(0,67)=23
x+20=23
x=3

x=3
y=0,67


spr.1,2+0,2=1,4
0,3+2=2,3

1 5 1