Czy to jet dobra treść ogólna ! pilne Tren XII"

Autor charakteryzuje Urszulę, wymienia jej zalety, cechy osobowości: ochędożone, posłuszne, karne, niepieszczone..." Przyrównuje do kłosów zbóż, które nie mogły doczekać żniwa. Realis­tyczna warstwa utwory jest nasycona bogactwem szczegółów wiążą­cych się z postawą Urszuli. Refleksja dotyczy bólu poety, utraty na­dziei. Rozpamiętywanie i skarga w sposób ekspresywny obrazują trage­dię Kochanowskiego: z tobą grzebię i nadzieję..."W następnych trenach poeta w dalszym ciągu pisze o utracie nadziei, jakie wiązał z Urszulą. Umieszcza skargę i rozpamiętywanie ogromnej straty.

1

Odpowiedzi

2009-11-23T21:01:46+01:00