Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T00:52:19+01:00
Oblicz odległość punktu P(2,6) od symetralnej odcinka AB o końcach A(1,1) B(5,7)
prosta AB:
y=ax+b
1=1a+b /(-1)
7=5a+b

-1=-1a-b
7=5a+b
----------
6=4a
a=1,5
b=-0,5
y=1,5x-0,5
symetralna odcinka AB :
y=-2/3x+b i przechodzi przez środek AB
S=(3,4)
4=-2+b
b=6
symetralna:
y=-2/3x +6 /*3
odległość P od prostej 2x+3y-18=0
P(2,6)
d=I4+18-18I/√4+9
d=I4I/√13
d=4√13 /13