Odpowiedzi

2009-11-23T21:23:54+01:00
Dane:
Vo=8m/s
g=10m/s²
h=2m

Szukane:
V1(h)=?

Rozwiązanie:
y=zasięg pionowy
y=Vot-gt²/2
t=V/g
t=0,8s
po podstawieniu
y=Vo²/2g
y=64 m²/s² / 20 m/s²
y=3,2m
3,2m-2m=1,2m

Liczymy V1 jako prędkość końcową dla swobodnego spadku z h=1,2m
s=at²/2
t=√2h/a=√0,24=~0,49s (ew. 0,5s)

V=at
V=10m/s²*0,5s=5m/s

Odp. V1=5m/s
2009-11-23T22:42:23+01:00
Vp=8m/s
Vk=?
h=2m
ZZE: (mVp²)/2=(mVk²)/2+mgh
Vp²=Vk²+2gh
Vk=√Vp²-2gh=√8²-2*10*2=√64-40=√24=4,9m/s

ZZE- Zasada zachowania energii