Odpowiedzi

2009-11-23T21:54:01+01:00
1) 2 KOH + H2SO4 ---> K2SO4 + 2 H2O
2) K2O + H2SO4 --> K2SO4 + H2O
3) 2 K + H2SO4 --> K2SO4 + H2
1 5 1