Zaznacz prawdziwe przyczyny i skutki kryzysu przysięgowego,wstawiając krzyżyki w odpowiednie kratki.
PRZYCZYNY
-W Rosji wybuchła rewolucja i upadł carat
-Józef Piłsudski chciał zerwać współpracę z entantą.
Na początku 1917r państwa entanty obiecały utworzenie niepodległej Polski.
-Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny po stronie entanty.
-Pastwom centralnym groziła klęska
SKUTKI
-Józef Piłsudski został uwięziony w Magdeburgu
-Zbuntowani legioniści I i II Brygady zostali internowani
-Dowódcą Legionów został wierny Austriakom Kazimierz Sosnowski
-Legionistów-obywateli austriackich wcielono do armii Austro-Węgier
-zbuntowani żołnierze zostali rozstrzeleni
Zad 2 Wykreśl nieprawdziwe fragmenty zdań
-Brygada ta w lipcu 1917 r
złożyła przysięgę wierności//nie złożyła przysięgi wierności
cesarzom Niemiec i Austro-Węgier
-II Brygada została
rozwiązana,a żołnierze internowani//przemianowana na Polski Korpus Posiłkowy.
-Po.. podpisaniu pokoju w Brześciu z Rosją bolszewicką//aresztowaniu Józef Piłsudskiego
żołnierze gen.Józefa Hallera zbuntowali się przeciwko dowództwu austriackiemu.
-Po rozwiązaniu jednostki
wróciła do domów/przeszli na stronę państw entanty.
-Polacy
zostali rozbici//pokonali wojska niemieckie w bitwie pod Kaniowem

1

Odpowiedzi

2009-11-24T14:49:04+01:00
Przyczyny:
-Pastwom centralnym groziła klęska
Skutki:
-Józef Piłsudski został uwięziony w Magdeburgu
-Zbuntowani legioniści I i II Brygady zostali internowani
2.
-II Brygada została przemianowana na Polski Korpus Posiłkowy.
-Brygada ta w lipcu 1917 r
złożyła przysięgę wierności//nie złożyła przysięgi wierności
cesarzom Niemiec i Austro-Węgier - brak informacji która, więc nie mogę napisać nic ponad to, że druga złożyła, a pierwsza i trzecia nie.

Co do pozostałych nic nie mogę powiedzieć, bo niestety nie przerobiłam jeszcze do końca tego okresu. Mam nadzieję, że pomogłam choć trochę ;))
5 2 5