Czy ktoś ma inne ogólną treść trenu XII Pilne !

Oprócz tej
Autor charakteryzuje Urszulę, wymienia jej zalety, cechy osobowości: ochędożone, posłuszne, karne, niepieszczone..." Przyrównuje do kłosów zbóż, które nie mogły doczekać żniwa. Realis­tyczna warstwa utwory jest nasycona bogactwem szczegółów wiążą­cych się z postawą Urszuli. Refleksja dotyczy bólu poety, utraty na­dziei. Rozpamiętywanie i skarga w sposób ekspresywny obrazują trage­dię Kochanowskiego: z tobą grzebię i nadzieję..."W następnych trenach poeta w dalszym ciągu pisze o utracie nadziei, jakie wiązał z Urszulą. Umieszcza skargę i rozpamiętywanie ogromnej straty

1

Odpowiedzi

2009-11-23T22:46:43+01:00
- Urszulka ma 2,5 roku
- schludne, posłuszne, nierozpieszczone dziecko
- skromna, wstydliwa, ułożona, pobożna, roztropna, niepłaczliwa, szanowała i kochała rodziców, pomocna, uczynna
- dominuje tutaj wyliczenie
- w końcowej części jest kłosem
- jest porównana do kłosa - symbolu życia