Odpowiedzi

2009-11-23T21:21:12+01:00
Przyczyny konfliktu

Naszą wiedzę
o przyczynach i przebiegu wojny peloponeskiej w największej części zawdzięczamy dziełu historycznemu autorstwa Ateńczyka Tukidydesa (około 460-400 p.n.e.). Tukidydes był dowódcą sił ateńskich walczących w północnej Grecji w pierwszych latach wojny, zanim w roku 424 zgromadzenie nie skazało go na dwudziestoletnie wygnanie, obarczywszy odpowiedzialnością za utratę Amfipolis, twierdzy o strategicznym znaczeniu.


--------------------------------------------------------------------------------

433 p.n.e. - spór Aten z Koryntem o dawną kolonię Koryntu
432 p.n.e. - Ateny nakładają sankcje gospodarcze na Megarę
431 p.n.e. - początek wojny; pierwszy spartański najazd na Attykę i morskie wypady Aten na Peloponez
430 p.n.e. - w Atenach wybucha epidemia
429 p.n.e. - Perykles ofiarą epidemii
425 p.n.e. - pod Pylos Ateńczycy pod wodzą Kleona biorą do niewoli spartańskich
hoplitów; Arystofanes wystawia w Atenach komedię Acharniacy
424 p.n.e. - Arystofanes wystawia Rycerzy
422 p.n.e. - Kleon i Brasidas giną w bitwie pod Amfipolis
421 p.n.e. - pokój
Nikiasza przywraca sytuację sprzed wybuchu wojny
418 p.n.e. - za namową Alkibiadesa Ateny powracają do polityki wrogości; porażka pod Mantineją
416 p.n.e. - Ateny atakują Melos
415 p.n.e. - wyrusza ateńska wyprawa przeciw Syrakuzom; oskarżony o świętokradztwo Alkibiades ucieka do Sparty
414 p.n.e. - Arystofanes wystawia Ptaki
413 p.n.e. - Spartanie zakładają stałą bazę w Dekelei w Attyce; klęska sił ateńskich na Sycylii
411 p.n.e. - władza w Atenach przechodzi tymczasowo w ręce oligarchii; Arystofanes wystawia Lizystratę
405 p.n.e. - klęska Aten w bitwie pod Ajgospotamoj
404 p.n.e. - Ateny kapitulują przed spartańską armią dowodzoną przez Lizandra
404-403 p.n.e. - terror rządów Trzydziestu Tyranów
403 p.n.e. - obalenie Trzydziestu Tyranów i restauracja ustroju demokratycznego
399 p.n.e. - śmierć Sokratesa
ok. 393 p.n.e. - zakończenie odbudowy ateńskich Długich Murów
2009-11-23T21:23:52+01:00
Świat grecki podzielił się na zwolenników Aten i Sparty.
-między tymi państwami rozpoczyna się rywalizacja o opanowanie Grecji kontynentalnej.
-Ateńczycy zostają pokonani w Beocji w 446r. p.n.e -zostaje zawarty 30-letni pokój.
2009-11-23T21:24:46+01:00
Główną przyczyną wojny peloponeskiej była dominacja Aten, która urzeczywistniła się po wojnie grecko-perskiej. Głównym wrogiem Aten od tamtego czasu stała się Sparta. Przede wszystkim nikomu nie podobała się polityka Aten w utworzonym przez nie Związku Morskim (zwany także Związkiem Delijskim).
Polityczne: demokracja Aten i oligarchia Sparty