1. Wyjaśnij na czym polega prawo do swobodnej wypowiedzi (według Konwencji o Prawach Dziecka)?
2. Podaj dokładną datę ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Podaj nazwę agendy ONZ, której celem jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji.

1

Odpowiedzi

2009-11-23T21:31:49+01:00
Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

Mogę ci tylko niestety pomoc na 2 :(