1. Niech litera P oznacza pole podstawy graniastosłupa, h jego wysokość a V- objętość tego graniastosłupa. Uzupełnij.

P (cm²) - 15
h (cm) - 6
V (cm³) - ??

P (cm²) - 27
h (cm) - 5
V (cm³) - ??

P (cm²) - 100
h (cm) - 22
V (cm³) - ??

P (cm²) - 33
h (cm) - 11
V (cm³) - ??

P (cm²) - 25
h (cm) - 5
V (cm³) - ??

P (cm²) - 72
h (cm) - 3
V (cm³) - ??

2. Niech P, h i V oznaczają kolejno pole podstawy, wysokość i objętość graniastosłupa. Wpisz brakujące wielkości.

P (cm²) - 50
h (cm) - 9
V (cm³) - ??

P (cm²) - 36
h (cm) - ??
V (cm³) - 144

P (cm²) - ??
h (cm) - 18
V (cm³) - 180

P (cm²) - 24
h (cm) - ??
V (cm³) - 192

P (cm²) - 49
h (cm) - 7
V (cm³) - ??

P (cm²) - 280
h (cm) - ??
V (cm³) - 1400

P (cm²) - ??
h (cm) - ??
V (cm³) - 220

2

Odpowiedzi

2009-11-23T21:46:39+01:00
1)

a. 90 cm ³
b. 135 cm ³
c. 2200 cm ³
d. 363 cm ³
e. 125 cm ³
f. 216 cm ³

2)

a. 450 cm ³
b. 4 cm
c. 10 cm²
d.8 cm
e. 343 cm ³
f. 5 cm
g. 22 cm ² ; 10 cm
12 4 12
2009-11-23T21:51:41+01:00
Wzory potrzebne do zadan: V=P*h h=V/P P=V/h
1.a)V=15cm²*6cm=90cm³
b)V=27cm²*5cm=135cm³
c)V=100cm²*22cm=2200cm³
d)V=33cm²*11cm=363cm³
e)V=25cm²*5cm=125cm³
f)72cm²*3cm=216cm³

2.a)V=50cm²*9cm=450cm³
b)h=144:36=4
c)P=180:18=10
d)h=192:24=8
e)V=49*7=343
f)h=1400:280=5
g)P=10
h=22
4 5 4