Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T21:49:54+01:00
Mówimy tak wtedy kiedy coś do siebie nie pasuje (osoby lub rzeczy)
2009-11-23T21:57:22+01:00
"Jeden do Sasa,drugi do lasa"
Używamy tego pojęcia wtedy gdy mówimy o sytuacji,w której jakieś osoby czy rzeczy różnią się diametralnie i nie pasują do siebie...(od wojny domowej,której stronami byli zwolennicy obydwu monarchów-Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II Sasa)
  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T22:09:02+01:00
W kraju wybuchła wojna domowa pomiędzy zwolennikami Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego.Augusta II doprowadził do zawiązania konfederacji sandomierskiej i zawarł kolejny traktat sojuszniczy z Piotrem I, grupującej jego zwolennikówi dlatego jedni szli od Sasa czyli zwolennicy Augusta II a drudzy od Lasa czyli zwolennicy szlachta i magnateria do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 1704-1709 i 1733-1736 ktury zawarł przymierze z królem szwedzkim zezwalające Karolowi XII na utrzymywanie wojska w Polsce.