Uzupełnij równania reakcji chemicznej;
a) ......C2H5OH+............----------> .......C+..........
b) .......C2H5OH+3 O2---------> ...........+..........
c) ........--------> ......... C2H5OH+........CO2
drożdże
d) .........C2H5OH + ...........----------> .........Co + ........

1

Odpowiedzi