1zaznacz prawdziwe informacje
a)mutacje genowe zawsze prowadzą do śmierci komówek diploidalnych
b)w mutacjach chrmosonowych niezmutowany allel warunkuje syntezę prawidłowego białka
c)wszystkie zmiany recesywne ujawiają się u potomstwa
d)choroby genetyczne wywołują zarówno mutacje genowe jak i chromosonowe
e)allel recesywny ujawia się zawsze w pierwszym pokoleniu
f)wiekszosc mutacji chromosonowych powoduje smierc organizmu
g)mutacje recesywne nie zawsze mają wpływ na prawidłowy rozój organizmu
h)wszystkie mutacje maja negatymny wpływ na organizm
2.które należą do mutacji genowych?
zmiana kolejnosc neuklotydów,jeden z czynników rekombinacje genetycznej.pekniecie chromosony,zaburzenie odczytywania kodu genet.,zatrzymanie produkcji białka,zaburzenia podczas podziałów komórkowych
3.twórca prawa czystosci gamet.......związek chem budujący białko...trójka zasad azotowych zawierająca informacje o budowie jednego animokwasu....jeden z podziałów komurkowych....zasada azotowa wystepująca w RNA/.......wszystkie geny organizmu.....
4.muszka owocowa ma 4 pary chromosonów.napisz jaka jest
a)diploidalna liczba chromosonów w komórkach jej ciała ....
b)liczba chromosonów w komórce jajowej samicy ....


bardzo prosze o pomoc

2

Odpowiedzi

2009-11-23T22:00:48+01:00
1)b,d,g,h
2)zatrzymanie produkcji białka,zaburzenia podczas podziałów komórkowych, zmiana kolejnosc neuklotydów
3)Grzegorz Mendel,aminokwas,kodon,mitoza,uracyl,genotyp
4)a)46
b)23
5 3 5
2009-11-23T22:45:13+01:00
F)wiekszosc mutacji chromosonowych powoduje smierc organizmu
d)choroby genetyczne wywołują zarówno mutacje genowe jak i chromosonowe

2.które należą do mutacji genowych?
zmiana kolejnosc neuklotydów,j pekniecie chromosony,zaburzenie odczytywania kodu genet,

4.muszka owocowa ma 4 pary chromosonów.napisz jaka jest
a)diploidalna liczba chromosonów w komórkach jej ciała ..8..
b)liczba chromosonów w komórce jajowej samicy ..4..

twórca prawa
czystosci gamet..Mendel?.....związek chem budujący białko..aminokwas.trójka zasad azotowych zawierająca informacje o budowie jednego animokwasu....jeden z podziałów komurkowych..mejoza..zasada azotowa wystepująca w RNA/..uracyl.....wszystkie geny organizmu...genotyp..
6 3 6