Proszę mi napisać streszczenie CAŁEGO ŻYCIA ACHILLESA!
jest to bardzo ważne..
musi być napisanie od początku jak został zanurzony w rzece aż do postrzału w pięte na wojnie trojan ...
wszystko musi być szczegółowo napisane!! każdy szcegół z jego życia ;)
to musi być a jakąś 1 kartkę A4 :((
pomóżcie plis

1 odpowiedź zostanie najlepszą!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-23T22:11:50+01:00
Achilles, w mitologii greckiej syn króla Ftyi Peleusa i morskiej bogini Tetydy, córki Nereusa. Tetyda była tak piękna, że pragnęli jej zarówno Zeus, jak i Posejdon, ale Temida powiedziała im, że syn Tetydy będzie potężniejszy od swego ojca. Bogowie, obawiając się tej wróżby, postanowili wydać boginkę za mąż za śmiertelnika Peleusa. W uroczystościach ślubnych uczestniczyło wielu bogów; Eris rzuciła jabłko, mówiąc, że to “dla najpiękniejszej”. Wśród bogiń zawrzało, ich spór miał rozstrzygnąć Parys. Ze związku Tetydy i Peleusa narodziło się 6 dzieci, u których matka chciała usunąć elementy śmiertelne, dlatego wkładała je do ognia, a to je zabijało. Achilles był dzieckiem siódmym. Tym razem Peleus czuwał, wyrwał dziecko Tetydzie znad ognia i uratował je od śmierci. Inny mit głosi, iż bogini, chcąc uczynić Achillesa nieśmiertelnym, kąpała go w rzece Styks, nie zanurzając jednak pięty, za którą go trzymała (pięta Achillesa). Wychowawcy Achillesa, Fojniks i Chejron, wpoili mu pogardę do bogactwa, miłość do sławy i umiejętność znoszenia cierpień.

Mit o Achillesie został niezwykle spopularyzowany przez Iliadę Homera, której tematem jest nie tyle zdobycie Troi, ile gniew Achillesa, który omal nie doprowadził do klęski armii greckiej. Jak podaje Iliada, osobiste zaproszenie na wyprawę na Troję dla Achillesa, który przebywał w Tesalii, przywieźli Nestor, Odyseusz i Patroklos. Achilles objął dowództwo floty złożonej z 50 okrętów i oddziału Myrmidonów. Tetyda uprzedziła go, iż jeśli uda się na wyprawę, to czeka go krótkie życie, ale wielka sława. Jeśli zostanie, będzie żył długo, ale nie zazna sławy.

Wg późniejszych wersji mitu Tetyda, by ochronić syna przed śmiercią, ukryła go na dworze króla Skyros Lykomedesa, gdzie żył wśród jego córek w dziewczęcym przebraniu. Achilles związał się z jedną z córek Lykomedesa, Dejdameją, i miał z nią syna Neoptolemosa. Jednak przeznaczenie nie dało się oszukać. Wróżbita Kalchas oznajmił Odyseuszowi, że Troja nie zostanie zdobyta bez udziału Achillesa. Odyseusz, odnalazłszy miejsce pobytu herosa, przebrał się za kupca i udał się na dwór Skyros. Wśród towarów przeznaczonych dla kobiet ukrył drogocenną broń, Achilles sięgnął po nią bez namysłu, czym się zdradził. Długo nie trwały namowy Odyseusza, Achilles postanowił wziąć udział w wyprawie na Troję. Tetyda podarowała herosowi boską zbroję, którą niegdyś Hefajstos ofiarował Peleusowi jako prezent ślubny.

Pierwsza wyprawa na Troję okazała się całkowicie nieudana. Flota, opuściwszy Aulidę, obrała mylny kierunek i zamiast do Troi przybyła do Mysji, gdzie Achilles zranił włócznią króla Telefosa.

W czasie drugiej wyprawy Grecy zostali unieruchomieni w Aulidzie przez ciszę morską. Wróżbita Kalchas oznajmił, iż bogini Artemida żąda złożenia ofiary z Ifigenii, córki Agamemnona. By nie wzbudzać podejrzeń, Agamemnon sprowadził córkę pod pretekstem, że chce ją zaręczyć z Achillesem. Gdy Achilles dowiedział się o tym, było już za późno, Ifigenię złożono w ofierze.

Akcja Iliady osnuta jest przede wszystkim na konflikcie między Achillesem a wodzem wyprawy Agamemnonem o brankę Bryzejdę. Było to w dziesiątym roku wojny; Greków gnębiła zaraza. Kalchas wyjawił, iż plaga ta to wynik gniewu Apollona, a zesłał ją bóg na prośbę swego kapłana, Chryzesa. Córkę kapłana, Chryzejdę, wziął Agamemnon jako brankę w walce o Tebe. Agamemnon pod presją innych dowódców zgodził się na oddanie dziewczyny, ale w zamian zażądał Bryzejdy, którą przy podziale łupu otrzymał Achilles. Obrażony heros oddał brankę, ale na znak protestu wycofał się z boju, przez co Grecy ponieśli wiele klęsk. Dopiero po śmierci swego przyjaciela Patroklosa Achilles wrócił do boju. Zabił w pojedynku Hektora, którego zwłoki włóczył przez 12 dni wokół Troi. Priam, ojciec Hektora, król Troi, zapłacił duży okup za zwłoki syna. Na tym kończą się wydarzenia opisane w Iliadzie.
5 4 5