"Iris jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Żyjąca po drugiej stronie kuli ziemskiej, Amanda, dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety, które nigdy się nie spotkały i mieszkają w odległości ponad 4 000 kilometrów, spotykają się w sieci, na stronie pomagającej aranżować zamianę domów i pod wpływem impulsu wymieniają się miejscami zamieszkania na okres świąt. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem angielską wieś. Wkrótce po przybyciu na miejsce przeznaczenia, obie kobiety odnajdują to, czego najmniej się spodziewały: romans. Amanda jest oczarowana przystojnym bratem Iris, Grahamem, natomiast Iris, wiedziona inspiracją legendarnego hollywoodzkiego scenarzysty Arthura, leczy swoje złamane serce spotykając się z kompozytorem muzyki filmowej, Milesem

2

Odpowiedzi

2009-11-23T21:53:17+01:00
Iris is in love with a man which is to marry just about other. Living on the other side of the globe, Amanda, learns that the man with which he lives was for her unfaithful. Two women which never met and they live in the distance of over 4 000 kilometres, they are meeting online, on the side helping to arrange the exchange of houses and on an impulse are changing places of residence for a period of holidays. Iris is moving in home Amandas in solar Los Angeles, and the Amanda is arriving to the English village covered with the snow. Soon after arriving at the destination, both women are finding what least they expected: affair. The Amanda is enchanted with the handsome brother Iris, with graham bread, however Iris, led with inspiration of Arthur's legendary Hollywood scriptwriter, is treating his/her broken heart meeting with the composer of a soundtrack, with Miles.
2009-11-23T21:54:40+01:00
Jeśli chodzi o przetłumaczenie, to moim zdaniem powinno być tak:

"Iris is in love with a man who is about to marry another. Living on the other side of the globe, Amanda learns that the man with whom he was living her unfaithful. Two women who have never met and live at a distance of over 4 000 miles, meet in the network, helping arrange at exchange houses and impulse exchange homes for the holidays. Iris introduces Amanda to the house in sunny Los Angeles, and Amanda comes to snow-covered English countryside. Shortly after arriving at the place destination, both women find what is least expected: romance. Amanda is charmed by Iris handsome brother, Graham, and Iris, guided by the inspiration of the legendary Hollywood screenwriter Arthur, heals his broken heart meeting with film composer Miles"