Napisać opis dowolnego wydarzenia w czasie Past Simple. Minimum 110 słów.
Wydarzenie to może dotyczyć spotkania kolegi po latach. Spotykam się z nim na ulicy idę do pubu. Rozmawiamy. Pytam o jego rodzinę, gdzie chodził do szkoły. Gdzie teraz pracuje. Co robi w wolnym czasie. Opowiadam o sobie. Uczę się w technikum informatycznym. W wolnym czasie słucham muzyki lub jeźdzę na dyskoteki. Czuje się bardzo dobrze. Interesuje się także fotografią.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T00:01:15+01:00
Yesterday I met my old friend. I came across him (natrafiłem na niego) on the [tu wstaw sobie ulicę jakąś np. Kopernika] street.
I saw him first and waved him down (pomachałem do niego) .
We were very surprised and amused. "Let's go to a pub and discuss what happaned since the last time we saw each other" I proposed.
He agreed and we went to [np. Pizzeria Milano]. We ate a pizza and talked about the past when we were younger. I asked him about his family and hobbies. He said he had (koniecznie "had" w czasie przeszłym) a new girlfriend. I told him that I was in a computer science technical college. I told him about my hobbies that I liked parties and listening to music and I felt very good.
I added that I was also interested in photography.
He told me that he liked playing football and basketball.
I asnwered that I liked it too and I proposed to play a football match with some more old friends. He agreed and gave me his phone number and we bade farewell (pożegnaliśmy się).
2 5 2