Bohaterami filmu jest dwoje młodych ludzi - dziewczyna i chłopak. Osoby pochodzące jakby z dwóch różnych światów. Landon Carter - rozrywkowy, lekkomyślny, pędzący przez życie bez celu, na oślep. Lekceważący szkołę, nauczycieli, spędzający czas na imprezach w towarzystwie równie rozrywkowej paczki przyjaciół. Jamie Sullivan - córka pastora, religijna, konserwatywna, ambitna, dobra. Posiadająca listę celów, do których dąży i które chce osiągnąć. Tak dwie różne osoby, nie darzące się sympatią i unikające się, pod wpływem nieoczekiwanego biegu wydarzeń, zakochują się w sobie, ale nie jest to uczucie przelotne, tylko miłość silniejsza nawet od śmierci...

2

Odpowiedzi

2009-11-23T22:04:38+01:00
Myślę, że chodzi o przetłumaczenie, a więc proszę. :)

The protagonists of the film is two young people - a girl and a boy. People coming as if from two different worlds. Landon Carter - entertainer, reckless, speeding through life without purpose, at random. Contemptuous school teachers, spending time at parties in the company of friends as the entertainment package. Jamie Sullivan - the daughter of a pastor, religious, conservative, ambitious, good. Has a list of objectives to be pursued and who wants to achieve. So two different people, not bestowing sympathy and avoiding is influenced by the unexpected course of events, fall in love with each other, but this is not a fleeting feeling, but love stronger even than death ...
2009-11-23T22:18:32+01:00
Two young people are heroes of movies - girl and boy. Persons dating as if from different two worlds.Landon Carter - Amusement, frivolous, by life without purpose rushing, blindly. Disregarding school, teachers, on performance in company amusement package of friend spending time Packages of friends.Pit Sullivan own - daughter pastora, religious, conservative, ambitious, good.Possessive note purposes , until which work for as well whom wishes arrive.Two different persons so, regard not granting and escaping, influenced by unexpected run of event, fall in love with each other, but this is not a fleeting feeling, but love stronger even than death ...