Podręcznik ,,Matematyka3'' dla 3 klas gimnazjum.
Nowe wydanie(2008)!(gdańskie wydawnictwo oświatowe)
________
Uwaga!
zadania od 12 do 17. (napisz obliczenia)
*zadania 13 i 16 są z gwiazdką, więc ich nie podaję.
* zadanie 17 jest z rysunkami, dlatego też jest ono dla tych co posiadają ten podręcznik co ja.
___________

Podaję treści zadań:
12) Oblicz wysokość trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 12cm i 9cm, która jest poprowadzona do przeciwprostokątnej.

14) Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach:
a) A= (-2, 4), B=(6,-1), C=(2,-1)
b) K=(-2,3), L=(-2,1), M=(0,0)

15) W trójkącie równobocznym ABC wysokości AA', BB', CC' przecinają się w punkcie S. Bok trójkąta ABC ma długość a. Oblicz:
a) obwód trójkąta ABS
b) pole trójkąta ASC

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T22:15:13+01:00
12) 12*12+9*9=c*c
c*c=144+81
c*c=225
c=15


1/2*12*9=1/2*15*h
54=7,5h
h=7,2

15) a)
h=(a*pierw z 3)/2
2/3h=R
R=2/3 * (a*pierw z 3)/2
R=(a*pierw z 3)/3

obw=2*{ (a*pierw z 3)/3 } +a


b)
h=(a*pierw z 3)/2
r=1/3 * (a*pierw z 3)/2
r=(a*pierw z 3)/6
P=1/2 * (a*pierw z 3)/6 * a
P= (a kwadrat * pierw z 3) / 12