Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T22:28:38+01:00
Liczebność - liczba osobników zasiedlających obszar zajęty przez daną populację. Przykład: 15 wilków w lesie ...(nazwa lasu)
Zagęszczenie - liczba osobników populacji przypadająca na jednostkę powierzchni lub objętości środowiska. Przykład: 10 wilków na 100m kwadratowych
Rozmieszczenie - sposób występowania osobników danej populacji na określonym terenie. Rodzaje: przypadkowe, równomierne, skupiskowe
2009-11-23T22:34:07+01:00
A) liczba osobników zasiedlająca dany obszar; np. na obszarze całej Puszczy Białowieskiej w 1998 roku żyło na wolności łącznie 536 żubrów.
b) liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni terenu; np. mysz leśna 100 osobników na km2
c) równomierne, przypadkowe, skupiskowe