Prosze o rozwiązanie tych zadań z rospisaniem( na jutro):
1 W trujkącie prostokątnym ABC kąt przy wierzchołku A ma miarę 30stopni, a najkrótszy bok ma długość 4 cm. Długość przeciwprostokątnej jest równa:
A 4√3 B 4√3/3 C 8√3/3 d 8

2 W kwadracie ABCD o boku a połączono wierzchołek A z punktem E należącym do boku BC i dzielącym ten bok w stosunku 1:2 licząc od wierzchołka B. Tangens kąta AEB jest równy:
A 3 B √10/10 C 3√10/10 D 1/3

3 Kąt alfa jest ostry i sin alfa=2/5. Wówczas cos alfa jest równy
A 3/5
B 5/2
C √21/5
D √3/5

4 Wiadomo że alfa jest większym koątem ostrym w trujkącie prostokątnym. wtedy napewno że
a sin<tg
b sin>tg
c sin<cos
d cos>1/tg

5 Sinus kąta ostrego alfa jest dwa razy większy od jego cos wówczas
a sin= √5/5
b cos=√5/5
c sin=1/3
d cos=1/3

1

Odpowiedzi

2009-11-23T22:23:08+01:00
Pierwsze to jest 8 nareszte narazie nie robilismy