Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T01:28:33+01:00
Całkowita energia mechaniczna układu fizycznego jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej jego składników.

E mech = Ep + Ek

Energię potencjalną można obliczyć, znajdując pracę jaką należy wykonać po odpowiedniej drodze aby przeciwstawić się działającej na ciało sile W =F*x, i tak np:

Energia potencjalna grawitacji (nisko nad poziomem ziemi)

Ep = m * g * h (przeciwstawiamy się ciężarowi Q=mg podnosząc ciało ruchem jednostajnym na wysokość h)

Energia potencjalna sprężystości Ep = kx^2 / 2 (przeciwstawiamy się sile sprężystości Fs = -kx, siła zależy w tym wypadku od położenia i zmienia się wraz z nim liniowo, dlatego liczymy calke z Fs po zmiennej x (lub jak kto woli pole pod wykresem Fs(x) = pole trójkąta o bokach kx i x))

Energia potencjalna oddziaływania ładunków Q1 i Q2 w odleglosci r:

Ep = -kQ1Q2/r gdzie siła elektrostatyczna = -kQ1Q2/r^2

itd, itd....

Energia kinetyczna

Ek = m * v^2 / 2 (równa pracy jaką wykonuje siła rozpędzająca ciało do prędkości v. Siła F=dp/dt=mdv/dt (równa zmianie pędu ciała w czasie, calkujac mdv/dt po dx=vdt mamy calka(mv po dv)=mv^2/2, lub jak kto woli pole trojkata pod wykresem p(v))

Przemiany:

1) Ciało spada swobodnie z wysokości h uderzając w ziemię z prędkością v = całkowita przemiana energii potencjalnej w kinetyczną mgh->mv^2/2

2) Ciało rzucone pionowo w górę z prędkością v wzbija się na wysokość h - proces odwrotny - całkowita zamiana energii kinetycznej na potencjalną mv^2/2->mgh

3) zwolnienie sprężyny o stałej sprężystości k - różnica długości sprężyny x, rozpędzi koniec tej sprężyny do prędkości v kx^2/2->mv^2/2

4) sprężyna o stałej k wychamowuje ciało o prędkości v odkształcając się o x: mv^2/2->kx^2/2

itd, itd...
1 1 1