Proszę przetłumaczcie mi to na angielski tylko żeby nie było to tłumaczone przez program komputerowy.


Viola jest wielbicielką piłki nożnej. Gdy rozwiązana zostaje dziewczęca drużyna piłki nożnej, a trener nie chce się zgodzić, by dziewczyny dołączyły do drużyny męskiej, Viola postanawia udawać swojego brata Sebastiana, by dostać się do drużyny piłki nożnej w szkole, do której chłopak ma zacząć uczęszczać. Chłopak wyjeżdża do Londynu - by tam wziąć udział w przesłuchaniu wraz ze swoim zespołem muzycznym, a Viola, wykorzystując okazję zastępuje Sebastiana, wiedząc, że na dwa tygodnie ma go z głowy i jeśli dostanie się do drużyny męskiej, to ostatni mecz zagrają ze swoją "starą" szkołą. Chcąc pokazać, że dziewczyna może być równie silna jak chłopak, przeżywa różne zabawne przygody.

W pokoju dziewczyna mieszka z Duke'iem, w którym z czasem się zakochuje. Jednak on kocha się od dawna w Olivii. Duke wykorzystuje "Sebastiana" by umówić się z dziewczyną. Olivia niespodziewanie zakochuje się w "Sebastianie". Dodatkowym problemem jest prawdziwy Sebastian, który zjawia się przed terminem i dodatkowo jeszcze przed najważniejszym dla Violi meczem.

2

Odpowiedzi

2009-11-23T23:02:27+01:00
Viola is a football fan. When a female football team is being disbanded, and coach doesn't want girls to join the male team, Viola decides to pretend to be her own brother Sebastian, in order to get into the school's male football team. When Sebastian leaves for London to take part in music rehearsal Viola uses this opportunity knowing that her brother is away for 2 weeks, and if she gets into the team they will play their last match with the " old " school. Wanting to prove that girls can be as strong as a boy can be, she goes through various funny adventures.

She shares her room with Duke, with whom she eventually falls in love. Unfortunately he had been having crush on Olivia. Duke uses " Sebastian " to date her. Surprisingly, Olivia falls in love with " Sebastian ". What makes the situation even more complicated is the fact that the real Sebastian comes back earlier than he was supposed to, just before the final match.
2 4 2
2009-11-23T23:35:15+01:00
Viola is a football fan. Shall be terminated when the girls soccer team and the coach does not want to accept that the girl joined the mens team, Viola decides to pretend to be her brother Sebastian to get to the football club at the school to which the boy has started to attend. The boy goes to London - to attend the hearing along with his band music, and Viola, using the opportunity to replace Sebastian, knowing that in two weeks he is with his head
2 2 2