Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T22:32:57+01:00
Przekrój (inaczej część wspólna, iloczyn lub przecięcie) zbiorów A i B to zbiór, do którego należą te elementy zbioru A, które należą również do B. Część wspólna zbiorów A i B jest oznaczana przez A\cap B. Tak więc:

A\cap B=\{x:x\in A\wedge x\in B\}.


Do rysowania przekrojów wymagane jest zastosowanie siatki metrowej. Zakładana jest ona w pionie. Postępuje się analogicznie jak w przypadku rysowania planów. Każdy rysowany punkt lokalizowany jest na podstawie pomiarów odległości od ramion siatki pomiarowej. Linia pozioma siatki musi zostać zniwelowana. Pozwoli to na naniesienie na plan pomiarów wysokościowych.

Przekroje mogą być rysowane na trzy sposoby:

* przekroje realistyczne - nie stosuje się tu żadnych wyraźnych podziałów. Za pomocą linii ciągłych rysowane są mury. Różnice między warstwami zaznaczane są zmianą sposobu cieniowania.
* przekroje stylizowane - za pomocą linii ciągłych zaznaczane są granice warstw.
* przekroje kompromisowe - jest to połączenie dwóch powyższych metod.

Rysunek przekroju powinien być jak najbardziej szczegółowy i wiernie odtwarzać rzeczywistość. Dokumentowany jest przebieg warstw oraz ich zawartość widoczna w przekroju. Rysunek przekroju powinien zawierać graficzne odwzorowanie zawartości warstw. Stosuje się zazwyczaj oznaczenia symboliczne. Przykładowo znak "x" oznacza węgle drzewne, a trójkąt - kości zwierzęce. Warstwy mogą być oznaczane za pomocą umownego sposobu kreskowania. Przy wykorzystaniu kredek konkretne kolory mogą mieć swoje znaczenie. Kolor czerwony może oznaczać dachówki. Jeżeli już stosuje się oznaczenia symboliczne, muszą one być jednolite w obrębie stanowiska archeologicznego.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T22:47:54+01:00
Przekrojem nazywamy przecięcie przedmiotu wyobrażoną płaszczyzną. Umożliwia to pokazanie wewnętrznego kształtu przedmiotu. Aby wykonać przekrój przedmiotu należy przeciąć go płaszczyzną. Następnie odrzuca się część znajdującą się pomiędzy płaszczyzną, a obserwatorem. To co pozostało należy przestawić w rzucie prostokątnym z uwzględnieniem wewnętrznego kształtu.

Rodzaje przekroju:
-jednopłaszczyznowy prosty
-wielopłaszczyznowy
-półprzekruj
-przekrój cząstkowy
-kład