Zad.1
dane są 2 trójkąty prostokątne. W pierwszym z nich jeden z kątów ostry ma 52 stopnie, a w drugim 38 stopni. Czy te trójkąty są podobne? Uzasadnij Odpowiedź.
Zad.2
Trójką ABC Ma boki o długościach 8 cm, 4 cm, 6 cm. Najkrótszy bok trójkąta A` B` C` podobnego do trójkąta ABC ma 7 cm. Oblicz obwód trójkąta A` B` C` .

3

Odpowiedzi

2009-11-23T22:27:47+01:00
Zad.1 suma kątówΔ=180⁰→180-90-52=38⁰,tzn,że każdy z tych Δ ma takie same katy i dlatego są podobne,to jest cecha kkk zad.2]oblicz stosunek proporcjonalności k: po prostu podziel odpowiednie boki,u ciebie to 7:4=1,75=k,,czyli teraz możesz obliczyć pozostałe boki :a:8=1,75→a=1,75×8=14,,,b:6=1,75→b=10,5,,,,,obwód =7+14+10,5=31,5
2009-11-23T22:35:38+01:00
1.suma kątówΔ=180⁰→180-90-52=38⁰,tzn,że każdy z tych Δ ma takie same katy i dlatego są podobne,to jest cecha kkk
2.oblicz stosunek proporcjonalności k: po prostu podziel odpowiednie boki,u ciebie to 7:4=1,75=k,,czyli teraz możesz obliczyć pozostałe boki :a:8=1,75→a=1,75×8=14,,,b:6=1,75→b=10,5,,,,,obwód =7+14+10,5=31,5
2009-11-23T22:37:42+01:00
Zad 1) Tak trójkąty są podobne, a dokładnie tkaie same bo suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 st.
1 trójkąt ma kąty 90st(bo jest prostokątny),52st(podane w zadaniu)
wyliczamy= 180-90-52=38

2 trojkat ma katy 90st,38st wyliczamy: 180-90-38=52

Zad 2)
Trójkąt ma ABC ma obwod 18cm Obw-18cm lub l-18cm
Trójkąt podobny ma miary 7cm,9cm,11cm
Obw=7+9+11
Obw=27cm lub l=27cm