Odpowiedzi

  • voxi
  • Rozwiązujący
2009-11-23T22:28:52+01:00
1. Udział w kreacji pieniądza bankowego
Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje za pomocą wzrostu wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także po przez zwiększenie zakupu walut obcych.
Rezerwa obowiązkowa jest odprowadzana od depozytów złożonych w bankach komercyjnych w określonym procencie na nie oprocentowany rachunek w banku centralnym.
Rezerwa nadobowiązkowa – rezerwa pieniądza znajdująca się w banku komercyjnym dokładnie w jego skarbcach lub pozostałościach kasowych.
Wielkość pieniądza rezerwowego posiadanego przez bank komercyjny jest zawsze mniejsza od wielkości posiadanych wkładów, a wzajemna relacja między posiadanym pieniądzem rezerwowym a nagromadzonymi wkładami jest określona jako mnożnik pieniądza wkładanego lub inaczej jako multiplikator.


2. Udział w społecznym podziale pracy.
Przedsiębiorstwo bankowe przyjmuje i wykonuje czynności w zakresie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i gospodarstw domowych ( przyjmuje nadwyżki pieniądza i przekazuje je innym przedsiębiorstwu zgłaszającym zapotrzebowanie na pieniądz)

3. Dokonywanie alokacji i transformacji środków pieniężnych
transformacja wielkości sumy pieniędzy
transformacja informacji ( zgłaszanie informacji dotyczących wolnych środków, zakupów , depozytów )
transformacja terminów ( jeżeli ktoś wycofa depozyt to w to miejsce przyjdzie nowy depozyt )
transformacja ryzyka ( polega na tym że bank ma rozłożone ryzyko na wiele podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych i bank może zaciągnąć kredyty w Banku Centralnym.
2009-11-23T22:30:01+01:00
- Udział w kreacji pieniądza bankowego (rezerwa obowiązkowa, rezerwa nadobowiązkowa)
- Udział w społecznym podziale pracy czyli przedsiębiorstwo bankowe przyjmuje i wykonuje czynności w zakresie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i gospodarstw domowych
- Dokonywanie alokacji i transformacji środków pieniężnych
  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T01:58:43+01:00
Banki komercyjne są formami ludzkiej rzeczywistości działanie dla własnych korzyści ekonomicznych (banku i jego właścicieli) i działanie dla dobrobytu społeczeństwa.Jest bezpośrednim świadczeniu usług na rzecz podmiotów niefinansowych.Środków nagromadzonych na rachunkach depozytowych w bankach komercyjnych to obowiązkowe rezerwy. Konieczność utrzymania obowiązkowych rezerw płynności określa górną granicę kreacji pieniądza depozytowego w bankach komercyjnych. Komercyjne banki kreujące zdecentralizowany pieniądz wkładowy jako instrument kredytowy i środek płatniczy oraz pośredniczące między posiadaczami środków pieniężnych. Banki komercyjne mogą również zaciągać kredyty w banku centralnym (np. kredyt redyskontowy).Podstawowym rodzajem aktywności banków komercyjnych jest udzielanie kredytów podmiotom wytwórczym i osobom indywidualnym.