Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T22:29:21+01:00
V = 3m/s
S = 8m
m=2kg
S = 1/2 * t * V
8m = 1/2*t*3m/s II *2
16m = t*3m/s II :3m/s
t = 16/3s

S = 1/2 *t2 *a
8m = 1/2 * 256s2 * a II *2
16m = 512s2 *a II :512s2
a = 1/32 m/s2
F = m*a =1/32 * 2kg = 1/16N
F← = 2N
F→ = 2N + 1/16N = 33/16N
W = F*S
W = 33/16N * 8m = 16,5J
Odp : Należy wykonać pracę 16,5J
2009-11-23T22:32:47+01:00
S=at^2/2

8=v/t*t^2/2
16=v*t
16=V*3
16/3=V

a=16/3 / 3
a=9/16
F=Fw+T
F=9/16*2 +2
F=25/8

W=F*S
W=25/8 * 8
W=25 j
1 2 1
2009-11-23T22:40:57+01:00
Aby nadać ciału prędkość 3m/s na drodze
8m, należy wykonać pracę
(masa ciała m=2kg, siła tarcia działająca na całej drodze T=2N)???

m=2kg
s=8m
v=3m/s
Ft= T=2N
W=?
W=Fs ,
s=at²/2→s=v/t *t²/2→s=vt/2→t=2s/v
t=2s/v
t=16m/3m/s
t=16/3 s
F=ma
F=mv/t
F=2kg*3m/s :16/3 s
F=18/16 N
F=1,125N
Fd=3,125N
W=3,125N*8m
W=25J