Zad.1
Z miejscowości "a" wyruszył turysta, który poruszał sie z prędkością 4km/h w stronę miejscowości "b" odległej o 20km. W tym samym czasie z miejscowości "b" wyruszył w kierunku miejscowości "a" rowerzysta poruszający sie z prędkością,
6km/h. Po jakim czasie te ciała miną się i jaką drogę w tym czasie każdy z
nich przejedzie?

Zad.2
Dwa pojazdy przebyły tą samą odległość równą 60km w różnym czasie:
A)w ciągu 2h B)W czasie o 0,5h , ile razy prędkość pierwszego pojazdu jest większa od prędkości drugiego?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T23:32:02+01:00
A)
S=20km
Va(z a do b) = 4
Vb(z b do a) = 6
Sn (niebieskie) = x
Sc (czerwone) = 20-x
t1=t2 - bo wyruszają w tym samym czasie

S=V/t

x=Va/t
20-x=Vb/t z obydwu równań wyliczamy t i porównujemy je ze sobą
t=t
V/x=6/(20-x)
80-4x=6x
80=10x
x=8

Czas po którym się miną wyliczysz podstawiając do któregoś równania x=8 np:
8=4/t
t=1/2h (i analogicznie z drugim równaniem)

Sa=8km
Sb=20-8=12km

2)
v=s/t
v1=60/2=30
v2=60/(1/2)=120

v1/v2 = 0,25 (prędkość v1 jest większa 0,25 raza)