Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T22:35:36+01:00
S[(Xa+Xb)/2;(Ya+Yb)/2] => wzór na środek odcinka

a) A(4,2), B(-2,8)
S[(4-2)/2;(2+8)/2]
S(1;5)

b) A(-1,7), B(5,-2)
S[(-1+5)/2;(7-2)/2]
S(2;2½)

c) A(1,-1), B(3,5)
S[(1+3)/2;(-1+5)/2]
S(2;2)
5 3 5
2009-11-23T22:36:02+01:00
Wzór na współrzędne środka odcinka gdy A(x₁;y₁) B(x₂;y₂) S(x;y)
x=(x₁+x₂)/2
y=(y₁+y₂)/2

a)
x=1 (4-2)/2
y=5 (2+8)/2

b)
x=2
y=2½

c)
x=2
y=2
4 4 4
2009-11-23T22:39:06+01:00
A.) AS=SB
Xs-Xa=Xb-Xs
Xs-4=(-2)-Xs
2Xs=2
Xs=1

Ys-Ya=Yb-Ys
Ys-2=8-Ys
2Ys=10
Ys=5

S(1,5)

b.) AS=SB
Xs-Xa=Xb-Xs
Xs-(-1)=5-Xs
2Xs=4
Xs=2

Ys-Ya=Yb-Ys
Ys-7=(-2)-Ys
2Ys=5
Ys=2,5

S(2;2,5)

a.) AS=SB
Xs-Xa=Xb-Xs
Xs-1=3-Xs
2Xs=4
Xs=2

Ys-Ya=Yb-Ys
Ys-(-1)=5-Ys
2Ys=4
Ys=2

S(2,2)
6 3 6