Odpowiedzi

2009-11-23T22:42:43+01:00
1) -polski książe zyskał prestiż w oczach zachodnich chrześcijan,
-Gniezno stało się niezależną archidiecezją,
-pogrzebane w Gnieźnie relikwie biskupa stały się fundamentem archidjecezji.
2) Podział dzielnicowy Polski (inaczej rozbicie dzielnicowe) polegał na podzieleniu polski na dzielnice. Rozbicie dzielnicowe przyczyniło się m.in. do długotrwałego odłączenia ziem Śląska i Pomorza i wzrostu roli możnowładztwa. Na podstawie testamentu Krzywoustego kraj został podzielony i każda z dzielnic miała władcę:
-seniorem z władzą zwierzchnią został najstarszy syn, Władysław II Wygnaniec(otrzymał także Śląsk),
-Bolesław Kędzierzawy - Mazowsze,
-Mieszko Stary - Wielkopolska.

Po śmierci Krzywoustego Ziemię Sandomierską wydzielono Henerykowi Sandomierskiemu, a Ziemię Łęczycko-Sieradzką Salomei.