Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T23:01:30+01:00
Cykl sercowy możemy pdzielić na 7 faz:
1. Skurcz przedsionków.
2. Skurcz izowolumetryczny.
3.Faza szybkiego wyrzutu.4. Faza spowolnionego wyrzutu.5. Rozkurcz izowolumetryczny.
6.Faza szybkiego, biernego wypełniania komór.
7.Faza zmniejszonego wypełniania komór. Ad.1) Depolaryzacja zapoczątkowana w węźle zatokowym rozszerza się obejmując obydwa przedsionki, kurczą się przedsionki, ciśnienie wzrasta do 5 mmHg .
Komory są już w 70-80% wypełnione krwią, ale skurcz przedsionków przepych jeszcze trochę więcej krwi przez otwartą zastawkę przedsionkowo-komorową, co prowadzi do dalszego wzrostu objętości i ciśnienia krwi w komorach.
Faza ta kończy się wraz z początkiem skurczu komory. Kiedy komora zaczyna się kurczyć, ciśnienie w jej wnętrzu przewyższa ciśnienie w przedsionkach, dlatego zamyka się zastawka przedsionkowo-komorowa.
Ad.2) Zamyka się zastawka dwudzielna, a zastawka półksiężycowata jest nadal zamknięta, ponieważ ciśnienie w komorach jest mniejsze, niż ciśnienie w aorcie. Zatem objętość komór nie może ulec zmianie.
Kiedy krew w komorze jest ściskana przez jej skurcz, ciśnienie wewnątrzkomorowe gwałtownie wzrasta. Ciśnienie w przedsionku również wykazuje niewielki wzrost z powodu wydęcia zastawki do przedsionka.
Kiedy ciśnienie wewnątrzkomorowe przewyższy ciśnienie w aorcie otwiera się zastawka półksiężycowata.
Ad.3) Kiedy ciśnienie wewnątrzkomorowe przewyższy ciśnienie w aorcie, otwiera się zastawka półksiężycowata pozwalając na szybki wyrzut krwi z komory do aorty. W ciągu tej fazy ciśnienie w komorze pozostaje nieco wyższe, niż ciśnienie w aorcie.
Ciśnienie w przedsionku stopniowo rośnie w tej fazie i dwóch kolejnych, przedsionki wypełniają się krwią z płuc.
Ad.4) Komora przestaję się kurczyć, zaczyna się rozkurczać. Ciśnienie zaczyna się zmniejszać.
Ciśnienie w aorcie również maleje z powodu dopływu krwi do tkanki. Ciśnienie w aorcie nie spada tak szybko jak w komorze, zatem ciśnienie w komorze spada poniżej aortalnego na początku tej fazy.
Wyrzut trwa nadal, z powodu wypływu krwi z dużą prędkością. Ujemny gradient ciśnień spowalnia wypływ krwi do zera.
Zamknięcie zastawek półksiężycowatych oznacza koniec tej fazy.
Ad.5) Repolaryzacja i rozkurcz komór trwa nadal. Objętość krwi w komorze nie zmienia się, ponieważ obie zastawki są zamknięte. Ciśnienie gwałtownie spada.
Ad.6) W czasie skurczu komory krew napływająca z krążenia płucnego gromadzi się w lewym przedsionku. W momencie spadku ciśnienia w komorze poniżej wartości ciśnienia w przedsionku powoduje otwarcie zastawki dwudzielnej.
Krew napływa z przedsionka do komory powoduje fale w zapisie ciśnienia w przedsionku. Faza ta zajmuje pierwszą ćwiartkę w rozkurczu.
Ad. 7 ) Krew wpływa biernie z krążenia płucnego przez przedsionek do komory.
2 3 2