Do podanych rownan podaj dwie pary liczb :
5y=-4x-7
-3y=2x+3
4y=-x+4
y=x-2
chodzi mi o to by rownaie bylo w postaci y=.. i para dwóch liczb ktora spelnia to rownanie tylko mają to byc takie liczby by nie byly ulamkami bo musze to zaznaczyc na osi liczbowej bo to metoda graficznna rownania

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T22:55:32+01:00
1).5y=-4x-7
np. y=1 np. y=2.5
5*1=-4x-7 5*2.5=-4x-7
5=-4x-7 |+7 11=-4x-7 |+7
12=-4x 16=-4x
x=-3 x=-4


2).-3y=2x+3
np.y=1 np.y=3
(-3)*1=2x+3 3*(-3)=2x+3
-3=2x+3 |-3 -9=2x+3|-3
-6=2x -12=2x
x=-3 x=-6

3).4y=-x+4
np. y=2 np.y=-2
4*2=-x+4 4*(-2)=-x+4
8=-x+4 |-4 -8=-x+4 |-4
4=-x -12=-x
x=-4 x=12


4).y=x-2
np.y=1 np.y=3
1=x-2 |+2 3=x-2 |+2
x=3 x=5


Myślę, że o to chodziło.
2009-11-23T22:59:10+01:00
Do podanych rownan podaj dwie pary liczb :
5y=-4x-7 (2,-3) (7,-8)
-3y=2x+3 (0,-1), (3,-3)
4y=-x+4 (0,1), (4,0)
y=x-2 (2,-1) (3,1)
2009-11-23T23:12:56+01:00
5y=4x-7
5y=4*7-7 5y=4*3-7 5y=4*2-7 5y=4*(-2)-7
5y=21/5 5y=5/5 5y=1 5y=--15/5
y=4i1/5 y=1 y=1/5 y=-5
-3y=2x+3
-3y=2*3+3 -3y=2*(-3)+3 -3y=2*(-6)+3 -3y=2*(-9)+3
-3y=9/(-3) -3y=-3/(-3) -3y=(-9)/(-3) -3y=-15/(-3)
y=-3 y=1 y=3 y=5
4y=-x+4
4y=-0+4 4y=-(-4)+4 4y=--2+4 4y=-4+4
4y=4/4 4y=-8/4 4y=2 4y=0/4
y=0 y=2 y=1i1/2 y=0
y=x-2
y=2-2 y=1-2 y=3-2 y=4-2
y=0 y=-1 y=1 y=2