1.
Obwód prostokąta wynosi 40 cm. Jeżeli krótszy bok zmiększymy o 4 cm, a dłuższy skrócimy o 5 cm to otrzymamy kwadrat. Oblicz pole tego kwadratu.

2.
Dwie beczki zawieraja 35 l wody. Gdyby z pierwszej beczki wypóścić szóstą część, a z drugiej trzecią część, to w obu beczkach pozostanie ta sama ilość wody. Ile litrów wody było w beczce?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T23:05:06+01:00
Zadanie 1

2x+2y=40
czyli x+y=20

drugi warunek zapisujemy w postaci równania
X+4=y-5
Wyliczmay z tego x=y-9
i postawiamy do wczesniejszego wównaia

y-9+y=20
2y=29 y=14,5
x=14,5-9=5,5

tak wiec kwadrat ma wymiar

x+4=9,5=y-5

Pole kwadratu 9,5*9,5=90,25

Zadanie 2

x+y=35

x-1/6*x=5/6*x
y-1/3*y=2/3*y

5/6*x=2/3*y /*6
5x=4y

5x-4y=0
i drugie równanie x+y=35

x=35-y
5(35-y)-4y=0
175-5y-4y=0
175=9y

y=19 4/9
x=15 4/9