Odpowiedzi

2009-11-23T23:29:13+01:00
•Szerokość geograficzna - decyduje o wielkościach kątów padania promieni słonecznych oraz długości dnia i nocy w poszczególnych porach roku
•Rodzaj podłoża - ma wpływ na przemianę energii promieniowania w ciepło oraz model ilościowego podziału bilansu cieplnego
•Rodzaj pokrycia terenu - stanowi ważny czynnik klimatotwórczy, od którego zależą sezonowe wielkości Albedo (powierzchnia wody lub lodu, obecność lub brak pokrywy śnieżnej, określony rodzaj szaty roślinnej, rośliny uprawne itp.) jak również znaczne zmiany bilansu cieplnego
•Odległość od mórz i oceanów - wiąże się z prędkością ruchu mas atmosferycznych, siłą tarcia poruszającej się masy o podłoże w postaci lodu jest znacznie większe niż w przypadku gładkiej powierzchni wód oceanów
•Rzeźba terenu - wywiera istotny wpływ na siłę tarcia i zjawiska transformacji. W miarę wzrostu wysokości n.p.m. zaznaczają się coraz silniej zjawiska związane z ogólna tendencją do obniżenia temperatury powietrza.

:)
2 4 2
2009-11-23T23:40:36+01:00
Czynniki klimatotwórcze:
* szerokość geograficzna
* odległość od mórz i oceanów
* wysokość bezwzględna - spadek (0,6°C/100)
* prądy morskie
* dominujące kierunki wiatrów
* działalność człowieka.

wpływają one na klimat europy nastepująco:
szerokość geograficzna - najbardziej wpływa na klimat czym bliżej biegunów ochładza się-wplywa na to kąt padania promieni słonecznych.
odległość od mórz i oceanów - zachodznia europa jest pod bardzo dużym wpływem powietrza morskiego.
wysokość bezwzględna - pływa ona znacząco na tereny położone na znacznych wysokościach (alpy, pireneje, tatry)
cipły prąd Zatokowy (golfsztrom) zwieksza wilgotnośc powietrza, ociepla klimat, zmniejsza amplitude temperatur. najbardziej widoczne jest to w angli, norwegi, francji.
klimat europy wschodniej kształtują masy powietrza napływające z terenów arktycznych, a południowej bardziej zwrotnikowe, zachodnie- polarno morskie.
Działalność czlowieka np. emisja pyłów honiczych, spalin samochodowych, ciepła wydzielanego przez miasto też wpływa na ocieplenie powietrza.

1 5 1