Odpowiedzi

  • Zeta
  • Rozwiązujący
2009-11-24T11:50:01+01:00
1.według Horacego najważniejsze jest pozostawienie po sobie czegoś trwałego co zostanie w bnaszych umusłach co odzwierciedla wiersz ,,Exegi monumentum,,. Drugim ważnym tematem jaki przekazuje nam Horacy jest stawianie na pierwszym miejscu dobra duchowego, a nie materialnego, co ukazuje wiersz ,, do Apolina,,.
2.W mitologo bóstwo miało określone zadanie i własne przekonania, każdy odpowiadał za cioś innego, a w Bibli jest jeden Bóg który odpowiada za wszystko i jest najważniejszy.
3.Biblia mówi nam o miłości do bliżniego. Abyśmy szanowali traktowali innych jak siebie samego lub lepij jeżeli to możliwe. Zebyśmy nie pozostawali obojętni wobec losów innych ludzi.
Miłośc biblijna to głównie pomoc i współczucie dla drugiego człowieka.
2 5 2