1).
Dane są zbiory A i B .Zaznacz je na osi liczbowej,a następnie wyznacz AUB,A∩B,A\B,B\A, wiedząc,że : A= (-2;3>,B=(0;5)

2).
Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P(2;₋5) i PROSTOPADŁEJ DO PROSTEJ O RÓWNANIU : f(x)=₋2,5x -3 .

3).

2x²-9x-35=0

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T23:39:00+01:00
1)
AUB = (-2;5)
A∩B = (0;3>
A\B = (-2, 0>
B\A = (3:5)

3)
2x²-9x-35=0
delta = b2 i 4ac
delta = 81 + 280 = 361
pierwiastek z delty = 19
x1 = -b + pierw z delty/ 2a
x1 = 9+ 19/4 = 5

x2 = 9-19/4 = -5/2
1 1 1
2009-11-23T23:55:29+01:00
2)P=(2;-5)
f(x)=-2,5x-3
g(x)=?
Jeżeli proste mają być równoległe to iloczyn współczynników kierunkowych musi wynosić -1.
a1*a2=-1
-2,5*a2=-1 /:(-2,5)
a2=2/5

y=ax+b; podstawiamy za x i y wartości punktu P:
-5=2/5*2+b
-5=4/5+b
b=-5 4/5 (5 całych i 4/5)

g(x)=2/5x-5 4/5
1 5 1