Podkreśl zdanie prawdziwe
Chrześcijanie wierzyli że za dobre zycie i cierpienia na ziemi otrzymają nagrodę po śmierci
Jezus Chrystus obiecywał że wyzwoli żydów spod władzy rzymian
Pismo święte składa się ze starego i nowego testamętu
biblię żydowską tworzą księgi starego i nowego testamętu

3

Odpowiedzi

2009-11-23T23:59:29+01:00
Chrześcijanie wierzyli że za dobre zycie i cierpienia na ziemi otrzymają nagrodę po śmierci Prawda
Jezus Chrystus obiecywał że wyzwoli żydów spod władzy rzymian Fałsz
Pismo święte składa się ze starego i nowego testamętu Prawda
biblię żydowską tworzą księgi starego i nowego testamętu Fałsz
8 4 8
2009-11-24T00:04:34+01:00
Należy podkreślić zdanie pierwsze i trzecie.

II - fałsz bo Jezus Chrystus nie miał być władcą politycznym lecz duchowym, nauczającym i prowadzącym do Królestwa Bożego, a nie tworzącym Imperium Żydowskie.

IV fałsz, bo Tora, czyli Pismo Święte żydów, nie obejmuje Nowego Testamentu, gdyż nie uznają oni Jezusa Chrystusa jako Mesjasza.
13 4 13
2009-11-24T00:12:57+01:00