Odpowiedzi

2009-11-24T01:23:30+01:00
Zmieszano 100L mleka o zawartości 3,5% tłuszczu i 100L mleka o zawartości 5% tłuszczu.I otrzymano mleko o pewnej zawartości tłuszczu.Oblicz o jakiej zawartości tłuszczu otrzymano to mleko.

Objętość pierwszego mleka V₁ = 100l
Objętość drugiego mleka V₂ = 100l
Tłuszcz w pierwszym mleku t₁ = 3,5% × 100l = 3,5l
Tłuszcz w pierwszym mleku t₂ = 5% × 100l = 5l

Objętość mieszaniny całej V₃ = 200l
Tłuszcz w tej mieszaninie t₃ = 3,5l + 5l = 8,5l

Obliczmy teraz stężenie tłuszczu w mieszaninie tych mlek
p - ilość procent tłuszczu w mieszaninie mlek
200l × p/100 = 8,5l
2 × p = 8,5
p = 4,25

Odp: Otrzymano mleko o zawartość 4,25% tłuszczu to jest 8,5l na 200l.