Nie umiem sobie z tym poradzic prosze pomóżcie mi jak ktos umie dobrze chemie :) dziekuje :***
1. Jak mozna podzieli związki organiczne biorąc pod uwagę
a. kształt łańcucha
b. rodzaj wiązań chemicznych
2. Z podancyh wzorów wybierz wzory homologów metanu, napisz wzory półstrukuralne i podaj ich nazwy
C3H8,C5H12,C3H4,C6H6,C6H14,C7H16,C10H22,C12H24
3. Uzupełnij podane równania reakcji
C3H8 + Cl2--> C5H8 + HCl-->
C4H6 + Cl2--> C2H4 + H2O-->
C2H4 + Cl2--> C3H4 + H2-->
4. Napisz reakcję (wszystkie)spalania pentanu.
5. Napisz reakcję otrzymywania metanu mając do dyspozycji węglik glinu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T07:40:26+01:00
1a- cykliczne i alifatyczne
b- nasycone alkany(pojedyńcze) i nienasycone alkiny(potrójne) i alkeny(podwójne).

2

C3H8 CH3-CH2-CH3
C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
C6H14 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
C7H16 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
C10H22 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
3
c3h5 + cl2 -> c3h4Cl2
C3H8 + Cl2--> C3H7Cl +HCl
C5H8 + HCl-->C5H9Cl
C4H6 + Cl2--> C4H6Cl2
C2H4 + H2O-->C2H5OH
C2H4 + Cl2--> C2H4Cl2
C3H4 + H2-->C3H6

4 C5H12 + 8O2 --> 5CO2 + 6H2O
2C5H12 + 11O2 --> 12C0 + 12H2O
C5H12 + 2O2 --> 5C + 6H20

5
Al4C3 + 12 HCl → 3 CH4 + 4 AlCl3
1 5 1