Odpowiedzi

2009-11-24T06:53:47+01:00
V = 3m/s
s = 8m
m=2kg
s = 1/2 * t * v // droga to pole figury pod wyrkesem, jest to trójkąt prostokątny o bokach s,t
8m = ½*t*3m/s
16m = t*3m/s
t = 16/3s

s = ½ *t² *a
8m = ½ * 256s² * a
16m = 512s² *a
a = 1/32 m/s²
F₁ = m*a =1/32 * 2kg = 1/16N
F₂= 2N
F = F₁+F₂=2N + 1/16N = 33/16N //zrównoważenie tarcia i dodatkowo nadanie prędkości
W = F*s
W = 33/16N * 8m = 16,5J
trzeba wykonac prace 16.5J