1)Wykonaj działania :
a. 1/2(2/5+4/7)-1/5
b.(5/6+1,5):(5/7-1 i 2/3

2) Dane są zbiory: A={-2,-1,0,2,4,5,6}, B={1,3,4,5}.Wyznacz sumę zbiorów,iloczyn zbiorów,różnicę zbiorów

3)(11/2*3 i 1/3+3,75):7/12

4)rozwiąż nierównośc |3-2x| Większe rób równe 1

5)W pewnym banku zaciągamy kredyt na rok w wysokości 40 000 zł.Po roku spłacamy całą kwotę kredytu wraz z odsetkami,łącznie 45 000.Oblicz jakie było oprocentowanie tego kredytu.

6)Za długopis,ołówek i gumkę zapłacono 6 zł 27 gr.Oblicz ile kosztuje każda z tych rzeczy,jeśli wiadomo,że ołówek był tańszy od długopisu o 25 %,a gumka była droższa od ołówka o 15 %

7)W styczniu za paczkę gum do zucia płaciliśmy 1,20 zł,a w styczniu roku następnego te same gumy kosztowały już 1,28.Oblicz jaka była stopa inflacji w tym roku,jeśli opisany wzrost cen dobrze ją oddaje

8)W styczniu kg.parówek kosztował 11 zł 50 gr.Wiedząc,że w tym roku inflacja wynosiła 12 % oblicz ile kosztowały parówki w styczniu następnego roku,jeśli cena wzrosła dokładnie o stopę inflacji

2

Odpowiedzi

2009-11-24T08:50:14+01:00
1.
1/2(2/5+4/7)-1/5
1/2(14/35+20/35)-1/5
1/2*34/35-1/5
17/35-1/5=
17/35-7/35=10/35=2/7

(5/6+1,5):(5/7-1 i 2/3)
(5/6+3/2):(5/7-5/3)=
(5/6+9/6):(15/21-35/21)=
14/6:(-20/21)=
14/6*(-21/20)=14/6*(-21/20)=-49/20=-2 9/20

4.
|3-2x| > 1
3-2x>1 i 3-2x<-1
-2x>1-3 -2x<-1-3
-2x>-2/(-2) -2x<-4/(-2)
x<1 x>2

x nalezy (-niesk. do 1> i <2 do niesk.)

2.
A ∪ B={-2,-1,0,1,2,3,4,5,6}
A ∩ B = {4,5}
A \ B = {-2,-1,0,2,6}

3.
(11/2*3 i 1/3+3,75):7/12
(11/2*10/3+15/4):7/12=
(55/3+15/4):7/12=
(220/12+45/12)*12/7=
265/12*12/7=37 6/7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T10:19:35+01:00
Zad. 5
Kredyt 40000
Kredyt wraz z odsetkami 45000
odsetki=45000-40000=5000

40000-100%
5000- x
40000x=5000*100/40000
x=12,5%- oprocentowanie = 12,5%

Zad. 7
cen przed inflacja 1,20
cena po inflacji
1,28
1,28-1,20=0,08

1,20-100
0,08- x
1,2x=0,08*100/1,2
x=6,66
Inflacja wyniosla 6,66%

Zad.8
Parowki 11,50
inflacja 12%

Cena po inflacji= 11,50+(11,50*12/100)=11,50+1,38=12,88
Paroki po podwyzce kosztowaly 12,88
11,50