Kula na wysokości 4m nad ziemią ma energię potencjalną grawitacji
równą 7J.
a)Jaka była wartość energii kinetycznej kuli w momencie zderzenia z ziemią,gdy z danej wysokości spadła swobodnie?
b)Podaj treść zasady zachowania energii mechanicznej dla ciała spadającego swobodnie.
c)W oparciu o tę zasadę podaj wartość energii mechanicznej kuli w najwyższym i najniższym jej położeniu.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T10:03:00+01:00
A)
Obliczmy masę:
Ep=m*g*h
m=E/g*h
m=7/10*4
m=7/40

Obliczamy czas (ruch jednostajnie przyspieszony):
s=g*t²/2
2s=g*t²
2s/g=t²
√2s/g=t
t=√8/10

Obliczamy prędkość (ruch jednostajnie przyspieszony):
v=at
v=10*√8/10

Rozwiązanie:
Ek=1/2*m*v²
Ek=1/2*7/40*(10*√8/10)²
Ek=7/80*100*8/10
Ek=7J

b)
W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia mechaniczna układu izolowanego jest stała.

c)
Em=Ep+Ek
Em=const.

Odp: Energia mechaniczna, w najwyższym i najniższym położeniu kuli = 14J

Myślę, że zrozumiale napisałem.