1. Koń ciągnoł wóz działając siłą o wartości 0,48kN i czasie 10 min przebył droge 0,5km.
a) Jaka prace wykonał koń?
b) Jaka była średnia moc konia? Wyraź ją w kilowatach

2.Auto o masie 900kg osiągneło szybkość 100km/h w czasie 10s od chwili ruszenia. Oblicz wartość siły działającej na auto. Pomiń opory ruchu.

3. Ala w czasie 7 min przebyła drogę 0,6km Z jaką średnią prędkością poruszała sie Ala?

1

Odpowiedzi

2009-11-24T10:10:25+01:00
1.
F=0,48kN = 480N
t=10min=600s
s=0,5km=500m

W=F*s
W=480*500
W=24000 N

P=W/t
P=24000/600
P=400
P=0,4[kW]

2.
m=900kg
V=100km/h=100/3,6 m/s=27,(7)
t=10s

a=F/m
a=V/t
a=a
F/m=V/t
F=m*v/t
F=900*27,(7)/10
F=2500[N]

3.
t=7min=420s
s=0,6km=600m
V=s/t
V=600/420
V=1,43[m/s]