Chlorując pewien węglowodór nienasycony otrzymano substancję ciekłą o składzie 24,24%C,4,04%H i 71,71% i masie 99 u. Podaj wzór sumaryczny chlorowanego węglowodoru. Masa cząsteczkowa służy tylko do sprawdzenia poprawności obliczonego wzoru związku.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T10:07:57+01:00
Cl - 35,5u
C - 12u
H - 1u

Cl - 99u*0,7171≈71u
71/35,5=2
C= 99u*0,2424≈24u
24/12=2
H - 99u*0,0404=4
4/1=4

W substancji są 2 cząsteczki C i 4 H, więc jest to eten C₂H₄